I mange, mange år har vi danskerne nydt godt af den uofficielle titel, som nogle af verdens mest lykkelige mennesker. Den tid ser desværre ud til at være forbi.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed udsendte i midten af februar.

Den handler om, hvordan det egentligt går med os rent psykisk. Og, det kunne godt være bedre. Hver tiende voksen går rundt og føler sig trist til mode. Kvinder er generelt hårdere ramt end mænd og værst ser det ud for de helt unge kvinder på mellem 16 og 24 år.

Den triste stemning fremmer behovet for stimulanser, vi vil jo gerne trøstes lidt, når vi ikke er på toppen. Selvom alle undersøgelser viser, at alkohol forværrer tristhed, så er forbruget af denne stimulans øget, ligesom forbruget af tobak og euforiserende stoffer er steget blandt triste mennesker.

Rapporten skal blandt andet bruges til, at Sundhedsstyrelsen kan vurdere, hvilke indsatser der virker på området.

Hvis man ikke var tung og træt i forvejen, så bliver man det da af sådan en rapport, her må gøres noget.

Problemet med tristhed er, at vi ikke selv har den store energi til at vende situationen. Vi vælger nemt de lette løsninger både hvad angår mad og i livsstilen som sådan. Som basis er vi altså nødt til at få tilført noget energi.

Et forslag kunne være, at tage tilskud med rosenrod, Rhodiola rosea, som netop kaldes for naturens svar på stress.

Rosenrod virker styrkende på kroppen, fremmer følelsen af glæde og giver mentalt overskud. Forskningen viser, at roden påvirker 3 vigtige anti-depressive signalstoffer i kroppen, nemlig serotonin, dopamin og norepinefrin. Ved at styrke disse tre stoffer, kan man altså få den tunge og triste stemning til at forsvinde og give plads til energi og solskin i sindet.

Når trætheden letter en smule, vil vi også kunne tage bedre hånd om vores kostvaner og vores motion.

En krop, som har været træt længe har brug for ekstra tilskud af vitaminer og mineraler samt de gode fedtsyrer fra fiskene.

Det er altså ikke gjort med rosenrod, men den kan give det nødvendige skub og løft, så vi kan komme op på næste trin af stigen og arbejde videre herfra.