Hvad er RAB og hvilke krav stilles der?

Titlen RAB (Registreret Alternativ Behandler) er et resultat af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Under Sundhedsstyrelsen findes Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB).

For nemheds skyld har vi klippet flg. fra www.srab.dk

SRAB består bl.a. af repræsentanter for de alternative behandleres paraplyorganisationer SundhedsRådet, LNS (Landsforeningen NaturSundhedsrådet) og RAB-Forum.
Desuden sidder der repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen, Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM), Forbrugerrådet, Fødevarestyrelsens kontaktgruppe for kosttilskud, samt en ekspert udpeget af Styrelsen for Patientsikkerhed. Rådet mødes to gange årligt, udvalgene noget oftere.

RAB er altså en branche-administreret titel, hvor den godkendte behandlerforening administrerer titlen for den enkelte behandler.

For skoler er der krav til uddannelsen i forhold til antal timer og fag.

Styrelsen for Patientsikkerheds minimumskrav til uddannelse.


En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:

Min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform)
Basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)
Klinikvejledning og -behandling
Psykologi
Præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)

*

Fordeling af de 660 timer er totalt:

250 timer i primært fagområde
50 timer i psykologi
50 timer i anden alternativ behandling
10 timer i basal sundhedslovgivning samt klinikdrift

200 timer i anatomi/fysiologi
100 timer i patologi


På Urteskolen mener vi, at der naturligvis skal stilles krav til uddannelser.

Vi lever mere end rigeligt op til kravene og det bliver vi ved med.