Hvad kan du forvente af uddannelsen?

Der kan være mange overvejelser, før man binder sig til et studium. Hvad kan et studium af lægeplanter give mig i år 2017? Og hvorfor vælge et studium, hvor man skal være til stede sammen med andre studerende?

Vi prioriterer klasseundervisning.

Du kan sagtens opnå en god viden, når du læser og arbejder hjemme ved din egen computer.

Her på skolen holder vi dog fast på tesen om, at i en branche, hvor vi har med mennesker at gøre, da skabes det bedste grundlag for viden ved klasseundervisning.

Her har du mulighed for at udveksle meget mere med andre, du hører de spørgsmål, som dine medstuderende stiller – og som du måske tænker, hov ja, det vil jeg faktisk også gerne vide mere om. Vi har plads til spørgsmål i vores undervisning, det skal der være.

For os handler det om at uddanne phytoterapeuter, der har så bredt et grundlag som muligt.

Vi anerkender naturligvis at fjernundervisning er en god og effektiv læringsmetode, men hvor vi gerne bruger dette som en del af ajourføring af færdiguddannede phytoterapeuter, vil vi ikke gå på kompromis, når det gælder selve basisuddannelsen. Her skal man have lov til at vokse som terapeut, man skal lære andre ligestillede at kende, danne venskaber og udveksle erfaringer.

På Urteskolen modtager du undervisning ca. 1 weekend om måneden, 10 gange om året. Vi forsøger at holde juli og december måned uden undervisning, da erfaringen viser, at her har man travlt med andre ting.

Studiet er lagt op til, at du kan have arbejde eller andre studier samtidigt.

Weekendundervisningen foregår henholdsvis i Århus og København afhængig af hvilket hold du melder dig til.

Der indsendes hovedopgave i forbindelse med phytoterapeutisk behandling af alle organsystemer samt i plantemedicin I og II. Hvilket betyder, at du kommer til at lave 11 hovedopgaver igennem de tre år uddannelsen tager.
Der indsendes behandlingsplaner for de klienter, du har i løbet af uddannelsen. Alt sker naturligvis med al den supervision, du har behov for.
Derudover afsluttes der med en større klientudregning i forbindelse med eksamen.

Dette kan du også forvente af uddannelsen som phytoterapeut
  • Skolen sender fuldt opdaterede kompendier i god tid før undervisningen, så du kan nå at læse materialet igennem, inden du skal have selve undervisningen. Vi anbefaler, at du forsøger at nå dette, da det så er meget nemmere at vide, hvilke spørgsmål der kan være.
  • Kompendierne er basis for din uddannelse, de er store og fyldestgørende og inkluderet i prisen.
  • Kvalificeret undervisning af lærere som har lang undervisningserfaring, og som hver især brænder for sit felt.
  • Fuld studievejledning gennem hele forløbet, både telefonisk, personligt, eller via skype eller mail.
  • Opgaveløsning i alle organsystemer, så du fornemmer, hvad der kræves af dig, og hvor du evt. skal læse mere på stoffet.
  • Når opgaven er sendt ind, kan du forvente at have den tilbage med brugbare kommentarer og gode råd senest 3 uger senere.
  • Skolens studievejledning bliver kun betjent af phytoterapeuter,fortrinsvis af Rikke.
  • Mulighed for at deltage på ekstra kurser, urterejser eller temadage omkring specifikke sygdomme, samt hvad der bliver bragt op af andre relevante ønsker. Vi arbejder gerne sammen med andre skoler. Har de nogle tilbud, som du også skal kende til, formidler vi naturligvis.
  • Du åbner døren ind til en spændende og berigende verden, hvor du igen og igen vil forundres over urternes fantastiske egenskaber.