Planternes helbredende kraft

Vælger du at uddanne dig til phytoterapeut, vil du igennem de næste mange måneder (og nok resten af livet..) beskæftige dig omsorgsfuldt med naturen og alle de forunderlige helbredende skatte, den tilbyder mennesker og dyr.

Du vil arbejde med viden, der er forankret både i fortiden, nutiden og fremtiden, idet phytoterapeutuddannelsen er baseret på den traditionelle brug af urterne kombineret med moderne, videnskabelige metoder.

Potente ekstrakter
Uddannelsen er først og fremmest rettet mod urterne og brugen af potente ekstrakter, men da vi er af den overbevisning, at du bliver en bedre behandler, hvis du får en så fyldestgørende undervisning som muligt, rummer hvert modul, du gennemgår, også en specifik gennemgang af det relevante organsystems fysiologi samt en oversigt over den allopatiske behandlingsform i forbindelse med aktuelle sygdomme. Derforuden berører vi naturligvis de energetiske aspekter af sygdomme eller ubalancer.

Du vil også få råd og vejledning i brugen af supplerende behandling, naturligvis kosten, som et smukt, velduftende, farverigt og helt basalt arbejdsredskab, og du vil stifte bekendtskab med de stoffer, der gemmer sig på tallerkenen, som kan understøtte din urtebehandling. Vejledning i brugen af tilskud med vitaminer, mineraler og fedtsyrer hører også med her.

Uddannelsen er rettet mod den fysiske krop med et naturligt blik på, hvor de stressfaktorer, som kan belaste kroppen fysisk som psykisk, typisk vil findes. Du kan læse mere om uddannelsens fag under fanen " Phytoterapeutuddannelsen".

Samarbejde med naturen og med videnskaben
Når du har valgt at studere urtemedicin, så har du dels valgt at arbejde med specifikke aktive indholdsstoffer og alt det flotte, disse stoffer kan gøre i en krop med ubalancer og sygdomme, men samtidig - og det er mindst lige så vigtigt - har du også sagt ja til et stærkt og inderligt samarbejde med vores forunderlige natur. Så udover at studere et håndværk, har du også muligheden for at føle magien i urterne - den hvide magi og det stærke fællesskab, der fødes af glæden ved at virke for naturen og det naturlige.

Magien skabes i dit sind og en dyb fascination af urtemedicin opstår, når du forstår, hvor meget disse planter kan gøre for os. Når du fornemmer historiens vingesus og tager den del af historien til dig, som er din lærer og mærker det bånd, der strækker sig fra de allerførste mennesker over shamanen, den vise kvinde og frem til dig i nutiden, så er du for alvor i samklang med naturen og kan udnytte og tage vare på dens ressourcer.

Vi ser frem til dine mange spørgsmål og de udfordringer, du vil give os, og frem for alt vil vi glæde os til at fornemme hvilken bane, du vælger, så vi kan støtte dig i dit valg og forsøge at hjælpe dig fremover, så du bliver glad for din uddannelse.

Rigtig god fornøjelse med urterne og din rejse ind i deres forunderlige verden!