Priser for holdopstart i 2018

Herunder finder du priser for opstart i 2018 for hhv. Århus og København.

Betalingsmåde A:

Månedlig betaling på kr. 2.515,- i 36 måneder. Totalt kr. 90.540,-

Betalingsmåde A er baseret på 12 måneder om året.

Betalingsmåde B:

Uddannelsen betales over to gange hhv. ved uddannelsens start og midtvejs i studiet. Dette giver dig 7,5% rabat.

Betaling to gange à kr. 41.875,-. Totalt kr. 83.750,-

Betalingsmåde C:

Hele beløbet betales på én gang ved uddannelsens start. Dette giver dig 12,5% rabat.

Hele beløbet indbetalt ved skolestart: kr.79.225,-

Priserne inkluderer
Al undervisning, supervision/hotline.
Alle URTEskolens kompendier som sendes som en pdf-fil sammen med ekstra, relevant materiale. Desuden underviserens slides og evt artikler omkring emnet. Overnatning ved internatkursus. Materialer til undervisning i cremer/ salver, aromaterapi samt praktisk ernæring.
Desuden rettelser af opgaver samt eksamener og censorer.


Specifikt omkring betalingsbetingelser.

Vi henviser til Forbrugeraftaleloven (FAL) §28, stk. 1.
I flg. FAL kan aftalen mellem den studerende og skolen, efter 5 måneder fra aftalens indgåelse, opsiges med 1 måneds varsel.
Indbetalte beløb for undervisning udover de 5 måneder tilbagebetales straks, jf. FAL §29, stk. 1.
Ved stop i uddannelsen er vilkårene for rabat ved betalingsmetode B og C ikke opfyldt. Der tilbagebetales i forhold til betalingsmetode A.

Selvom du tilmelder dig tidligt for at sikre dig en plads, er kontrakten mellem studerende og skole først endeligt indgået ved betaling af først afsendte faktura. Herefter tilsendes studiemateriale ad hoc i forhold til kommende undervisning.